نویسنده:

محسن ملانوری شمسی

برگزاری اردوی مادر فرزندی

سلام. سلام… دیروز اردو داشتیم چه اردویی بچه ها اول حسابی سرسره بازی کردن…سپس با قطار خوشگلشون حرکت کردن و داخل پارک دور زدن… البته

تربیت جنسی در کودکان

تربیت و آموزش جنسی کودکان

تربیت جنسی بخشی از تربیت کلی کودک است که اگر به آن توجه نشود، سایر بخش های تربیتی کودک را در برهه های مختلف زندگی