گالری

جشن آغاز سال تحصیلی 1401-1400 در پیش دبستانی و دبستان دخترانه آلاء

بازی، سرگرمی و نشاط

آخرین یلدای قرن در دبستان آلاء (سال 1400)

جشن انقلاب در پیش دبستانی و دبستان آلاء