تقویم مدرسه

تقویم مناسبتی آلاء در سال آموزشی 401-1400

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

سالی

پر از شور و نشاط با آلاء

برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های متعدد یکی از فعالیت های همیشگی ماست. چراکه برگزاری این برنامه ها، موجب تقویت و تعمیق ارتباط دانش‌آموزان با هویت دینی و ملی خود می شود. در این برنامه‌ها تلاش بر این است تا حد امکان با همکاری و همراهی خود دانش‌آموزان برگزار شود تا در این فرآیند مسئولیّت‌پذیری، اعتماد به نفس و خلاقیت و سایر مهارت های آنان نیز تقویت شود.

illustration-tree-2

کرمان، پارک مطهری

مطهری 3، پلاک 12

تلفن:
03432532560