Category:

کودک

آسیب جنسی در کودکان

پنج راهکار برای جلوگیری از آسیب های جنسی کودکان

تربیت جنسی بخشی از تربیت کلی کودک و شامل دادن اطلاعات دقیق و صحیح به کودک بر اساس سن و مرحله رشدی اوست؛ به گونه ای که از آسیب های جنسی در تمام مراحل زندگی اش در امان بماند. متاسفانه بسیاری از آسیب های جنسی ای که افراد مختلف جامعه به آن دچار می شوند، ریشه در دوران کودکی آن ها دارد. بنابراین غفلت از تربيت جنسی، می‌تواند پيامدهای زيادی را برای والدين، فرزندان و جامعه به بار بياورد. این

جزئیات ➝