چشم انداز مجموعه آموزشی آلاء

نگاه ما به آموزش و تربیت

تعلیم و تربیت یکی از نیازهای ضروری انسان ها برای قرار گرفتن در مسیر صحیح زندگی بوده و تحقق هدف آفرینش انسان ها و رسیدن به حیات طیبه، تنها در راستای تعلیم و تربیت میسر است. حیاتی سرشار از پاکیزگی ها و عاری از هر گونه آلودگی ها، ظلم ها، اسارت ها، ذلت ها و هر چیزی که آب زلال زندگی را در کام انسان ناگوار می سازد…
 ما بر این باوریم که همه انسان ها همچون معادنی از طلا و نقره اند و تنها در پرتو تعلیم و تربیت است که می توان این معادن گران قیمت را مورد بهره برداری قرار داده و استعدادهای انسانی را شکوفا ساخت. هدف ما در مجموعه آموزشی آلاء این است که با محوریت قرار دادن سه عامل مهم “تفکر، شخصیت و حریت” شرایطی را فراهم سازیم برای تربیت نیروهایی متعهد، سالم، متفکر، خلاق، مولد و هر آنچه که برای نیل به حیات طیبه فردی و اجتماعی مورد نیاز است.

 

نگاه ما به مقوله “آموزش”
هدف از آموزش، فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا کردن استعدادهای انسانی در جهت رشد و شکوفایی است. بدین منظور که مربی با فراهم کردک زمینه های رشد متربی، شرایطی را فراهم می کند، تا متربی با فعالیت جدی خود در جهت مطلوب سیر کند.

 

نگاه ما به مقوله “تربیت”
تربیت، یگانه وسیله و زمینه رجعت به سوی فطرت ما انسان هاست. یعنی بازگشت به اصل و ریشه مان برای نزدیک شدن به درون مایه های الهی وجود. تربیت، هماهنگ ساختن متربی با نظم طبیعی زندگی است. نظمی که اگر با نبض هستی به تپش در آید، آن گاه نیروی محرکه درون زای متربی، خود ضامن بقا و سعادت او خواهد بود. تصور اغلب ما از تربیت این است: فراهم کردن محیطی امن، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای زمان‌های کار و فراغت، نظارت دقیق بر اعمال و روابط کودک و هدایت او تا رسیدن به اهداف عالی. هدفمان این است که کودکانمان به شکلی خاص و دل خواه ساخته شوند تا در بزرگسالی فردی موفق شوند. اما حقیقت تربیت آن است که هرگز به دنبال ساختن و شکل دادن به کودک نباشیم. کودکان طوری خلق شده‌اند که نامنظم، بازیگوش، پیش بینی ناپذیر و خیال پرداز باشند. قصد ما ساختن کودکان نیست. ما بر آنیم که همچون باغبان، شرایطی را فراهم کنیم که به رشد و بالندگی همه جانبه کودکان کمک خواهد کرد.